Tarieven

De Merk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wanneer u voor fysiotherapie verzekerd bent, zullen de behandelingen rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. U heeft daar dan verder geen werk van. U hoeft dan ook niet eerst voor te schieten en later te declareren.


Als u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, dan declareren wij de behandeling rechtstreeks bij u. Daarbij hanteren we de volgende tarieven (prijzen per persoon per behandeling per 1 januari 2021).


Zitting fysiotherapie € 35,00
Eerste consult € 41,00
Zitting manuele therapie € 42,50
Zitting kinderfysiotherapie € 48,00
Zitting oedeemtherapie € 47,00
Zitting geriatrie € 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
Lange zitting met complexe of meervoudige zorgvragen € 45,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 35,00 p.p.
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 24,50 p.p.
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 21,50 p.p.
Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen € 16,50 p.p.
Toeslag voor uitbehandeling € 7,50
Inrichtingstoeslag € 7,50
Instructie of overleg ouders van de patiënt € 40,00
Niet nagekomen afspraak € 25,00
Eenvoudige, korte rapporten € 35,00
Meer gecompliceerde of tijdrovende rapporten € 45,00